Tegelbruket

Almviks tegelbruk var i full produktion fram till 1970-talet, men stängdes hastigt då lertäkten tog slut. Idag är Almviks tegelbruk ett välbevarat museum över den epok av tegelproduktion som pågick under lång tid, med maskinparken och den stora ringugnen intakt. Varje år genomförs Tegelbrukets dag då maskinerna tas i bruk och hela bruket levandegörs igen.

2013 genomfördes Tegelbrukets dag den 8 augusti och blev en stor succé. Nedan en krönika av Åsa Jägerhorn som även publiceras i Västerviksposten den 19/8

Se även på www.almvikstegel.se

tegelbruket-2.jpg

Tegelbrukets dag blev en dundersuccé

I den sommarfagra miljön kring Almviks tegelbruk anordnades förra helgen Tegelbrukets dag. En dag då alla inbjuds att bese den unika och välbevarade bruksmiljön, där tegel har tillverkats ända sedan 1600-talet. Verksamheten lades ner 1971 då råvaran, leran, tagit slut i lertäkten.

Tjugo år senare väcktes tegelbruket till liv igen genom en stor satsning från Riksantikvarieämbetet, Framtidens Kultur och Blekhemsgodsets ägare, familjen Nordenfalk.

En museisal byggdes i en liten del av den 100 meter långa torkladan och konstnären Lars Jönsson gjorde en monumentalmålning av bruksmiljön.

Konstnären Gösta Holmer gjorde några realistiska träskulpturer föreställande några av arbetarna och detta unika bruksmuseum har nu öppet alla vardagar under sommarveckorna. Vartannat år anordnar den ideella föreningen Almviks Tegelbruks Vänner öppet hus i tegelbruket, med olika aktiviteter som har anknytning till brukets verksamhet.

Muraren var först på plats

Dagen började lugnt och stillsamt. I ett område var kärror av olika typer och åldrar utplacerade i det regnvåta gräset. Muraren Jimmy Brenander från Figeholm var först på plats, utrustad med både betongblandare och murslev. Han berättade under dagen om murarens arbete, om en yrkesgrupp som blir allt mindre, alltmedan han byggde upp en grill av Almviks eget tegel.

Så kom alla besökare, alla som ville se ett tegelbruk och lyssna till tegelhistoria. Vid den stora ringugnen hade ett gäng, mest damer, riggat såväl korvgrill som kaffekokare. Tack vare ett stort partytält kunde gästerna sitta säkert, medan regntunga moln vandrade på himlen.

Molander talade om tegel
När så Örjan Molander, museichef vid Länsmuseet i Kalmar, anlände mullrade åskan hotfullt, molnen öppnade sig och alla besökare skyndade in i tegelbrukets lokaler. Museisalen fylldes snabbt och där kunde åhörarna ta del av Molanders intressanta redogörelse för tegeltillverkning, framförallt i Kalmar län. Hur man säkert kan skilja en handslagen tegelpanna från en maskintillverkad…

Han berättade också om hur olika tegelbruk hade sin egen stämpel som pressades in i tegelpannans klack eller på tegelstenarna. På Kalmars äldsta tak har man funnit taktegel med lybska stämplar. Intressant, med tanke på förra veckans krönika, som handlade om sjöstrider mellan svenska fartyg och de som kom från Lybeck. Tegel var tydligen en tidig handelsvara på Östersjön.

Tegeltrucken har väckts till liv

Efter sin tegelföreläsning hade Örjan Molander det hedersamma och ganska äventyrliga uppdraget att återinviga en gammal tegeltruck, som några teknikentusiaster hade lyckats väcka till liv. Trucken av märket Wrigley, årsmodell 1966, användes för att frakta nybränt tegel ut till lager och lastplats. Christian Thorvaldsson hade i sin tekniska verkstad reparerat trucken och under publikens jubel lyckades Örjan Molander manövrera den ett varv runt de uppställda kärrorna av ännu äldre modell.

Så rullade en gammal traktor, en Bolinder Munktell, in på området och Bengt Mårtensson med sitt hästekipage fick snällt köra åt sidan. Men när väl den teknikintresserade delen av publiken fått sitt, fick marknadsstånd med keramik, honung och hönsägg fart på kommersen.

Öppet för bokade besök

Det var ett gäng trötta arrangörer som efter sex timmars guidande, serverande och bärande av stolar ut och stolar in, kunde plocka ner partytältet och summera.

 - Vi hoppades på ett hundratal besökare, det kom bortåt fyrahundra. Ibland är det bra med dåligt väder. Då blir det utflyktsväder! 

Och tegelbruket håller öppet under hösten för bokade sällskap: Så välkomna till Almvik hälsar föreningen Almviks Tegelbruks Vänner!

Text & bild:

ÅSA F. JÄGERHORN
asa@tjustgalleriet.se