Toboskolan O Statt

Historierna bakom Toboskolan och Stadshotellet i Västervik, av Åsa Jägerhorn och Oscar Tengfelt. Krönikan finns även i VT i något annan form.

220123-fraan-toboskola-till-stadshotell-med-bilder-l-francke.pdf

/38901cff-0786-4d87-a158-3e1eee13976f.jpg

/2c51a26a-0852-4528-97b3-7f526c34fdcf.jpg